Overblik over rum - for undervisere

Overblik over rum

Et rum er hvor al undervisning på et givent hold foregår. Nedenfor er en kort beskrivelse af hvad de forskellige faner i et rum indeholder.

1. Oversigt

Når du klikker dig ind i et rum starter du på siden "Oversigt". Den minder meget om itslearning startsiden - du får bare kun opslag og notifikationer for det rum du befinder dig i. Hvis du har lavet en plan med en nært forestående dato, vil planens indhold blive vist øverst på denne side. Dernæst vises opslag fra rummet. Nederst vises notifikationer omkring materialer der er blevet uploadet til rummet + andre ændringer under "Ressourcer".

Ligesom på startsiden, har du en oversigt over opfølgningsopgaver til højre og nedenunder dem, aktuelle begivenheder.

2. Planer

Fanen "Planer" er nok den vigtigste når det drejer sig om undervisning. Her finder man værktøjet til at opbygge en studieplan der fungerer som omdrejningspunkt i itslearning.

Man kan vælge at strukturere sin undervisning efter emner (1) eller man kan vælge blot at have en masse "planer" (lektioner) (2) i en lang kronologisk rækkefølge. Når du bruger emner, bliver der automatisk oprettet en mappe under "Ressourcer" med samme navn som det emne du opretter. Alt materiale som du tilføjer en (lektions)plan under et emne, bliver også automatisk tilføjet mappen i "Ressourcer" med samme navn.

Planerne bliver defineret af nogle overskrifter (se billede nedenfor) som varierer alt efter hvilken uddannelse du underviser på. Overskrifterne er fastlagt af repræsentanter for de forskellige uddannelser i samarbejde med uddannelsernes studieledere.

De fleste felter kan du skrive direkte i. Undtaget er dog dato-feltet, hvor man kan vælge datoen i en kalender, og "Ressourcer og Aktiviteter", hvor man kun kan tilføje materiale - filer, links, opgaver mm.

I toppen af siden kan du vælge hvordan du vil se dine planer (3).

Man kan f.eks. vælge om man kun vil se "Alle forestående" planer (4) og på den måde undgå at scrolle hen over planer som ikke er aktuelle mere. Man kan også vælge at se sine planer efter emner (5).

I øverste, højre hjørne kan man vælge hvordan man gerne vil se sine planer (6). Arbejder man med overlappende emner/temaer, kan det måske være en fordel at kunne se sine planer som en tidslinje (se billede nedenfor).

3. Ressourcer

Under fanen "Ressourcer" ligger alle de materialer man lægger ind i sine planer. Alle mapper bliver vist i en træ-struktur i venstre side, mens indholdet i den mappe man befinder sig i vises i højre side.

Som før nævnt, bliver der oprettet en mappe i "Ressourcer" for hvert "Emne" der bliver oprettet under "Planer". Arbejder man ikke med emner, ligger alle materialer blot i rodmappen.

Under "Ressourcer" kan man også tilføje materialer til sit rum. F.eks. filer, mapper eller opgaver. Se eksempler på billedet nedenfor.

4. Status og opfølgning

Under "Status og opfølgning" kan man orientere sig om, hvor aktive ens studerende er. Vi arbejder ikke rigtigt med læreplaner, så vi vil fokusere på punkterne under overskriften "Statusrapporter".

1. Egne rapporter

Denne funktion viser en oversigt over hvornår de forskellige deltagere i rummet senest har været logget på.

2. Opgaverapport

Her kan man se hvilke deltagere, som har afleveret hvilke opgaver i det pågældende rum.

3. Resumé

En oversigt der viser al materiale i et pågældende rum og hvor mange af deltagerne, som har klikket på de enkelte ressourcer.

5. Deltagere

Når man går ind under fanen "Deltagere" får man en komplet liste over deltagere i et rum, samt deres rolle. F.eks. "underviser" eller "studerende".

Trykker man på en deltagers navn (1) kan man se hvilke rum man har til fælles med personen (2), samt de samtaler man måtte have ført med personen via besked-systemet i itslearning (3).