Log ind på netværket/WiFi

English version: scroll down

UCSYD

Beregnet for studerende og for ansatte. Det husker dig og følger dig.

GUEST

Er for gæster - ikke studerende. Det husker ikke og man kan ikke printe. Spil, samt diverse online programmer er blokeret.
Netværket kan ændre sig (navn, samt begrænsninger).

Der er kun adgang på port 80 (alm. webtrafik), port 443 (HTTPS trafik), samt port 510 (Firstclass(Skolekom).
INTET andet.

Wireless network/WiFi

UCSYD

Intended for students and employees. Remembers you and follows you.

GUEST

For guests/not students. Will not remamber you and does not allow printing.
Games, printin nd som online applications are blocked.

This network can change (name, restrictions). Only acces at gate 80 (ordinary web trafic), gate 443 (HTTPS trafic), and gate 510 (Firstclass/Skolekom).
Nothing else.